Datum: 20.03.2020

Získali jsme povolení analyzovat vzorky na koronavirus a začneme testovat

Biologické centrum Akademie věd ČR (BC AV ČR) získalo ve čtvrtek večer povolení od Státního zdravotního ústavu a zařadilo se tak mezi pracoviště, která mohou oficiálně vyšetřovat vzorky na přítomnost koronaviru. Denně mohou vědečtí pracovníci provést 100 analýz, v zásobě mají laboratorní materiál pro přibližně 2000 testů. Biologické centrum však není zdravotnické zařízení a nebude vzorky odebírat od pacientů. Již odebrané stěry v testovacích zkumavkách vědci dostanou od jihočeských zdravotníků. První zkušební vzorky obdrželi v pátek dopoledne od Nemocnice České Budějovice a právě je testují.

„Teď vyřizujeme administrativní formality, připravujeme personální plán a intenzivně řešíme, jak nastavíme provoz našeho systému, aby šlo vše hladce,“ říká Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR. Laboratoře Biologického centra budou provádět diagnostické testy, které analyzují, zda se ve vzorku vyskytuje koronavirus SARS-CoV-2, a umožňují informovat o nákaze ještě před propuknutím nemoci COVID-19. Nejedná se tedy o tzv. rychlotesty, které vyšetřují přítomnost protilátek již vytvořených v lidském těle v reakci na napadení virem.

Pro testování byly vyčleněny dvě laboratoře Parazitologického ústavu BC AV ČR, vybavené pro práci s vysoce infekčním materiálem. „Nejnáročnější je zpracování klinických vzorků, které se provádí v přísných podmínkách laboratoře s vysokým stupněm zabezpečení BSL-3. A jak právě zjišťujeme, velmi náročná je i administrativa spojená s prací se vzorky,“ říká molekulární biolog a parazitolog Radek Šíma, který byl pověřen koordinováním systému testování na Biologickém centru. Do systému bude zapojeno více než 10 vědců Biologického centra a také Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a dalších přibližně deset laboratorních a technických pracovníků, celkem tedy asi 20 osob.

Ve spolupráci s českobudějovickou nemocnicí a jihočeským krizovým štábem se nyní dolaďuje logistika vzorků. Předpokládá se, že vzorky budou na Biologické centrum přivážet sanitky přímo z odběrových míst z nejrůznějších měst v Jihočeském kraji. První, zkušební vzorky obdrželi vědci v pátek dopoledne z českobudějovické nemocnice a právě je testují. Ostrý provoz bude zahájen podle aktuální potřeby, pravděpodobně v pondělí.

Výsledky diagnostických testů bude Biologické centrum nahlašovat dle závazných pravidel a pokynů Státního zdravotního ústavu do centrální databáze.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA