Datum: 04.02.2020

Publikace Živá půda získala ocenění

Ve 27. ročníku soutěže Jednoty tlumočníků a překladatelů uspěla publikace Živá půda kolektivu autorů pod vedením Miloslava Šimka. Kniha získala cenu poroty za nejlepší přírodovědnou encyklopedii. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 3. 2. 2020.

Téměř osmisetstránková dvoudílná publikace nazvaná Živá půda, na které se podílel tým autorů z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, z vysokých škol i výzkumných ústavů, popisuje přeměny látek v půdě, erozi i funkci půdních organismů. V českém prostředí jde o unikátní publikaci, která shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd.

První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií. Druhý díl popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu i funkční organizaci půdního prostředí. Publikace také informuje o výměře a stavu půdy v globálním měřítku i v České republice.

Kniha byla vydána na konci roku 2019 v nakladatelství Academia.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA