Datum: 02.12.2019

Video: půdu studujeme už 40 let

Už 40 let (1979 - 2019) se věnujeme výzkumu půdy. Systematicky se zabýváme obory půdní biologie od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů. Půda je složitý přírodní útvar vznikající po tisíciletí. Zajišťuje obživu lidí a plní řadu dalších funkcí. Naším cílem je poznat základní souvislosti tohoto složitého živého systému a procesy jeho vzniku.

Půdní výzkum představuje krátké video, které bylo natočeno při příležitosti 40. výročí založení půdně-biologické laboratoře, z níž později vznikl Ústav půdní biologie BC AV ČR.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA