Datum: 27.05.2019

Půdně biologické pracoviště oslavilo 40 let od svého vzniku

Přesně před 40 lety vznikla v Českých Budějovicích Laboratoř půdní biologie. Bylo to první pracoviště v tehdejším Československu, které si kladlo za cíl věnovat se komplexnímu výzkumu v oboru půdní biologie. O vznik laboratoře se zasloužil profesor Josef Rusek, který se později stal také prvním ředitelem nově vzniklého Ústavu půdní biologie. Kulaté výročí vzniku svého pracoviště si zaměstnanci připomněli v polovině května při neformální slavnosti, při níž byla v zahradě areálu Na Sádkách zasazena pamětní lípa.

Prvotními impulzy pro vznik Laboratoře půdní biologie byla jednak roztroušenost výzkumu o půdě na mnoha místech (částečně se půdní biologie studovala na univerzitách, v ústavech akademie věd a jiných výzkumných institucích), a jednak praktické problémy týkající se půdy v republice. Byl to především znatelný pokles kvality a úrodnosti půd kvůli používání vysokých dávek pesticidů a hnojiv, stejně jako odumírání lesů v českých horách způsobené kyselými spady. Proto byla během první let fungování laboratoře věnována velká pozornost vlivu herbicidů na biologické a chemické procesy v půdě.

"Stali jsme se strůjci toho, že se v Čechách začala systematicky rozvíjet půdní biologie. Postupně jsme shromáždili pracovníky, kteří se zabývali půdními živočichy a mikrobiologií, byli jsme propojení a mohli jsme studovat vztahy a procesy, které se od těch skupin odvíjejí; později se přidala i půdní chemie," vzpomínal profesor Josef Rusek, který se zasloužil o vznik půdní laboratoře a později se stal prvním ředitelem nově založeného nezávislého pracoviště.

Tým, který na začátku zahrnoval 5 vědců a 3 technické pracovníky, byl v následujících letech neustále doplňován o vědecké aspiranty,  úspěšně se rozrůstal o výzkumná témata i materiální vybavení, což vyústilo v roce 1986 v založení samostatného pracoviště, Ústavu půdní biologie. V současnosti se Ústav půdní biologie systematicky zabývá obory půdní biologie od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd.

Zaměstnanci Ústavu půdní biologie BC AV ČR.

Pamětní lípu zasadili: (zprava) současný ředitel Ústavu půdní biologie Karel Tajovský, jeho předchůdce Václav Pižl a zakladatel půdní laboratoře a první ředitel Ústavu půdní biologie Josef Rusek. Stromek usazují (zleva) Hana Šantrůčková, půdní bioložka a současná děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, a Jan Frouz, ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA