Datum: 22.01.2019

Půdní živočichové obstarávají nejdůležitější recyklaci na Zemi

Půda je úžasný orgán planety; všichni živí tvorové jednoho dne umírají a jsou zcela recyklováni pro budoucí použití. Jen díky této neustálé recyklaci se naše tělo může skládat ze stejných atomů jako těla dinosaurů. Půda, a konkrétně půdní živočichové představují nejdůležitější recyklační stanici na planetě Zemi.

Populárně naučný web Science trends přináší shrnutí článku Jana Frouze o roli půdní fauny v chování ekosystémů, který vyšel v prestižním časopise Geoderma. Článek popisuje mechanismy, kterými půdní živočichové ovlivňují chování ostatních složek ekosystémů na různých časoprostorových škálách, a tím  významným způsobem spoluurčují řadu klíčových ekosystémových procesů včetně přeměny organické hmoty a koloběhu hlavních životatvorných prvků.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA