Publications

<<...34567...>>Go to page: Submit
Total found: 1197 records
Pižl V. (2023) Svítící žížaly Vesmír 102 (9): 531.
Pižl V., Sterzyńska M., Tajovský K., Starý J., Nicia P., Zadrożny P., Bejger R. (2023) Effects of hydrologic regime changes on a taxonomic and functional trait structure of earthworm communities in mountain wetlands Biology 12: Article number 482.
DOI: 10.3390/ biology12030482
Potapov A.M., Guerra C.A., van den Hoogen J., Babenko A., Bellini B.C., Berg M.P., Chown S.L., Deharveng L., Kováč Ľ., Kuznetsova N.A., Ponge J.-F., Potapov M.B., Russell D.J., Alexandre D., Alatalo J.M., Arbea J.I., Bandyopadhyaya I., Bernava V., Bokhorst S., Bolger T., Castaño-Meneses G., Chauvat M., Chen T., Chomel M., Classen A.T., Cortet J., Čuchta P., de la Pedrosa A.M., Ferreira S.S.D., Fiera C., Filser J., Franken O., Fujii S., Gagnon Koudji E., Gao M., Gendreau-Berthiaume B., Gomez-Pamies D.F., Greve M., Handa I.T., Heiniger Ch., Holmstrup M., Homet P., Ivask M., Janion-Scheepers Ch., Jochum M., Joimel S., Jorge B.C.S., Jucevica E., Ferlian O., de Oliveira Filho L.C.I., Klauberg-Filho O., Baretta D., Krab E.J., Kuu A., de Lima E.C.A., Lin D., Lindo Z., Liu A., Lu J.-Z., Luciañez M.J., Marx M.T., McCary M.A., Minor M.A., Nakamori T., Negri I., Ochoa-Hueso R., Palacios-Vargas J.G., Pollierer M.M., Querner P., Raschmanová N., Rashid M.I., Raymond-Léonard L.J., Rousseau L.., Saifutdinov R.A., Salmon S., Sayer E.J., Scheunemann N., Scholz C., Seeber J., Shveenkova Y.B., Stebaeva S.K., Sterzyńska M., Sun X., Susanti W.I., Taskaeva A.A., Thakur M.P., Tsiafouli M., Turnbull M.S., Twala M.N., Uvarov A.V., Venier L.A., Widenfalk L.A., Winck B.R., Winkler D., Wu D., Xie Z., Yin R., Zeppelini D., Crowther T.W., Eisenhauer N., Scheu S. (2023) Globally invariant metabolism but density-diversity mismatch in springtails Nature Communications 14: Article number 674.
DOI: 10.1038/s41467-023-36216-6
Riaz U., Anum W., Jatoi G.H., Murtaza, G., Qazi, M.A., Rehman, M., Zaman, Q.U., Shahzad, L., Sohail, M.I., Aziz, H., Mehmood, T., Mustafa Adnan (2023) Genetically modified organisms use in green synthesizes nanomaterials In: Ozturk, M., Roy, A., Bhat, R.A., Vardar-Sukan, F., Policarpo Tonelli, F.M. (eds.): Synthesis of Bionanomaterials for Biomedical Applications. Cambridge, Elsevier, pp. 151-163. ISBN 978-0-323-91195-5. DOI: 10.1016/B978-0-323-91195-5.00015-5
Ruka A.T., Čapková K., Řeháková K., Angel R., Chroňáková A., Kopecký M., Macek M. , Dvorský M., Doležal J. (2023) Bacterial and plant community successional pathways in glacier forefields of the Western Himalaya European Journal of Soil Biology 119: Article number 103565.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2023.103565
Saboori A., Starý J., Masoumi H., Cakmak I. (2023) Two new species of Caeculisoma (Trombidiformes: Erythraeidae) from Madagascar Acarologia 63: 1225-1259.
DOI: 10.24349/vqaq-42d1
Šafařík I., Procházková J. (2023) Semiquantitative color catcher and smartphone-based analysis of synthetic food dyes in alcohol containing beverages Talanta 262: Article number 124686.
DOI: 10.1016/j.talanta.2023.124686
Salazar-Fillippo A.A., Srinivasan J., van der Bij A.U., Miko L., Frouz J., Berg M.P., van Diggelen R. (2023) Ecomorphological groups in oribatid mite communities shift with time after topsoil removal – Insight from multi-trait approaches during succession in restored heathlands Applied Soil Ecology 191: Article number 105046.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2023.105046
Sardar P., Elhottová D., Pérez Valera E. (2023) Soil-specific responses in the antibiotic resistome of culturable Acinetobacter spp. and other non-fermentative Gram-negative bacteria following experimental manure application FEMS Microbiology Ecology 99: Article number fiad148.
DOI: 10.1093/femsec/fiad148
Schlaghamerský J., Bílková M., Špalek Tóthová A., Devetter M. (2023) Enchytraeids in imported soil and organic deposits in Pyramiden, an abandoned mining town on Spitsbergen in the High Arctic Applied Soil Ecology 192: Article number 105069.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2023.105069
Schlaghamerský J., Bryndová M., Devetter M., Háněl L., Kováč Ľ., Starý J., Tajovský K., Šimek M. (2023) Půdní mikrofauna a mezofauna. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 61-78. ISBN 978-80-200-3512-7.
Schlaghamerský J., Pižl V., Tajovský K., Tuf I., Tůma J., Šimek M. (2023) Půdní makro-a-megafauna. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 79-99. ISBN 978-80-200-3512-7.
Siegel J. , Vyhnálková B., Savenkova T., Pryjmaková J., Slepička P., Šlouf M., Hubáček T. (2023) Surface engineering of AgNPs-decorated polyetheretherketone. International Journal of Molecular Sciences 24: Article number 1432 .
DOI: 10.3390/ijms24021432
Šimek M. (2023) PŮDA – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie a biogeochemie, 136 pp. ISBN 978-80-86668-16-1.
Šimek M., Baldrian P., Elhottová D., Lukešová A. (2023) Fototrofní mikroorganismy a houby. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 44-60. ISBN 978-80-200-3512-7.
Šimek M., Elhottová D., Chroňáková A., Kaštovská E., Klimešová J. (2023) Interakce půdních organismů a rostlin. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 148-170. ISBN 978-80-200-3512-7.
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2023) Prostorová, časová a funkční organizace půdy. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 125-147. ISBN 978-80-200-3512-7.
Šimek M., Elhottová D., Schlaghamerský J., Tajovský K., Tuf I. (2023) Kdo v půdě žije? In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 4-24. ISBN 978-80-200-3512-7.
Šimek M., Hynšt J. (2023) Živiny v půdě a výživa plodin Selská revue (3): 74-79.
Šimek M., Hynšt J., Malý S. (2023) Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 171-195. ISBN 978-80-200-3512-7
<<...34567...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search