Publications

<<...34567...>>Go to page: Submit
Total found: 716 records
Heděnec P., Singer D., Li J., Yao M., Lin Q., Li H., Kukla J., Cajthaml T., Frouz J., Rui J., Li X. (2018) Effect of dry-rewetting stress on response pattern of soil prokaryotic communities in alpine meadow soil Applied Soil Ecology 126: 98-106.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2018.02.015
Janáček D., Kvítek L., Karlíková M., Pospíšková K., Šafařík I. (2018) Removal of silver nanoparticles with native and magnetically modified halloysite Applied Clay Science 162: 10-14.
DOI: 10.1016/j.clay.2018.05.024
Jílková V., Cajthaml T., Frouz J. (2018) Relative importance of honeydew and resin for the microbial activity in wood ant nest and forest floor substrate – a laboratory study Soil Biology and Biochemistry 117: 1-4.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.11.002
Jirásková Y., Bursík J., Seidlerová J., Mamulová Kutlaková K., Šafařík I., Šafaříková M., Pospíšková K., Životský O. (2018) Microstructural Analysis and Magnetic Characterization of Native and Magnetically Modified Montmorillonite and Vermiculite Journal of Nanomaterials Article ID 3738106,.
DOI: 10.1155/2018/3738106
Joshi N. , Filip J., Coker V.S., Sadhukhan J., Šafařík I., Bagshaw H., Lloyd J.R. (2018) Microbial reduction of natural Fe(III) minerals; toward the sustainable production of functional magnetic nanoparticles Frontiers in Environmental Science 6: Article No. 127.
DOI: 10.3389/fenvs.2018.00127
Just P., Tajovský K., Štáhlavský F. (2018) Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí Bohemia centralis 34: 161-174.
Kalúz S., Starý J. (2018) Two new species of the family Cunaxidae (Acari: Prostigmata) from Madagascar Zootaxa 4378: 549-562.
DOI: 10.11646/zootaxa.4378.4.6
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R. , Chattová B., Juráň J. , Lepšová-Skácelová O., Pitelková P., Puzstai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. , Mühlsteinová R. (2018) Atlas sinic a řas ČR 1 [Atlas of Cyanobacteria and Algae of the Czech Republic 1] http://www.sinicearasy.cz/matlas ISBN 978-80-7568-071-6: p. 384.
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R. , Chattová B., Juráň J. , Lepšová-Skácelová O., Pitelková P., Puzstai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. , Mühlsteinová R. (2018) Atlas sinic a řas ČR 2 [Atlas of Cyanobacteria and Algae of the Czech Republic 2] http://www.sinicearasy.cz/matlas ISBN-978-80-7568-125-6: p. 480.
Khunová V., Pavliňáková V., Škrátek M., Šafařík I., Pavliňák D. (2018) Magnetic halloysite reinforced biodegradable nanofibres: New challenge for medical applications AIP Conference Proceedings 1981: 020074-1 - 020074-4.
DOI: 10.1063/1.5045936
Kocourek P., Tajovský K. (2018) Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO Brdy Bohemia centralis 34: 187-204.
Koszagová R., Krajčovič T., Palencarová-Talafová K., Patoprstý V., Vikartovská A., Pospíšková K., Šafařík I., Nahálka J. (2018) Magnetization of active inclusion bodies: comparison with centrifugation in repetitive biotransformations Microbial Cell Factories 17: DOI: 10.1186/s12934-018-0987-7
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150: 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Li H., Li T., Li X., Wang G., Lin Q., Qu J. (2018) Gut microbiota in Tibetan herdsmen reflects the degree of urbanization Frontiers in Microbiology 9: Article 1745.
DOI: 10.3389/fmicb.2018.01745
Loeb R., van der Bij A., Bobbink R., Frouz J., Vogels J., Benetková P., van Diggelen R. (2018) Hoe ontwikkel je droog heischraal grasland op voormalige landbouwgrond? (How to develop dry Violion grassland on former agricultural land?) De Levende Natuur 119: 24-29.
Mastný J., Kaštovská E., Bárta J., Chroňáková A., Borovec J., Šantrůčková H., Urbanová Z., Edwards R.K., Pîcek T. (2018) Quality of DOC produced during litter decomposition of peatland plant dominants Soil Biology and Biochemistry 121: 221-230.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2018.03.018
Mikhailyuk T., Lukešová A., Glaser K., Holzinger A., Obwegeser S., Nyporko S., Friedl T., Karsten U. (2018) New Taxa of Streptophyte Algae (Streptophyta) from Terrestrial Habitats Revealed Using an Integrative Approach Protist 169: 406-431.
DOI: 10.1016/j.protis.2018.03.002
Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., Frouz J., Tropek R. (2018) Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. Journal of Environmental Management 220: 1-7.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.006
Moradi J., Vicentini F., Šimáčková H., Pižl V., Tajovský K., Starý J., Frouz J. (2018) An investigation into the long-term effect of soil transplant in bare spoil heaps on survival and migration of soil meso and macrofauna Ecological Engineering 110: 158-164.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.11.012
Navrátil T., Rohovec J., Krištůfek V., Filippi M., Bruthans J., Žák K., Bosák P. (2018) Srážení schwertmannitu z důlních vod vyvěrajících ze štoly dolu Arnošt v Českém Krumlově a problematika hydrogeologie krystalických vápenců Český kras 44: 11-26.
<<...34567...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search