Publications

<<...23456...>>Go to page: Submit
Total found: 1204 records
Jílková V., Devetter M. (2023) Chvála (dřevěnému) uhlí Vesmír 102 (12): 700-702.
Jílková V., Sim A., Thornton B., Paterson E. (2023) Grass rather than legume species decreases soil organic matter decomposition with nutrient addition Soil Biology and Biochemistry 177: Article number 108936.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2022.108936
Józefczak A., Kaczmarek K., Bielas R., Procházková J., Šafařík I. (2023) Magneto-responsive textiles for non-invasive heating International Journal of Molecular Sciences 24: Article number 11744.
DOI: 10.3390/ijms241411744
Khajehali J., Poorjavad N., Bolandnazar A., Shahim-Germi F., Kimiaie M., Ardestani Masoud M. (2023) Efficiency of plant-based acaricide gels compared to fluvalinate-impregnated strips for control of Varroa destructor in honey bee colonies Experimental and Applied Acarology 91: 57–67.
DOI: 10.1007/s10493-023-00833-z
Kišidayová S., Scholcová N., Mihaliková K., Váradyová Z., Pristaš P., Weisskopf Stanislava, Chrudimský T., Chroňáková A., Šimek M., Šustr V. (2023) Some aspects of the physiology of the Nyctotherus velox, a commensal ciliated protozoon taken from the hindgut of the tropical millipede Archispirostreptus gigas Life 13: Article number 1110.
DOI: 10.3390/ life13051110
Kolář V., Chmelová E., Bílková M., Borovec J., Carreira B., Černý M., Ditrich T., Horká P., Hrivniak Ľ., Hrubý F., Jan J., Landeira Dabarca A., Lepšová-Skácelová O., Musilová Z., Otáhalová Š., Poláková M., Polášková V., Sacherová V., Špaček J., Sroka P., Vebrová L., Boukal D., Tropek R. (2023) Muddying the unexplored post-industrial waters: Biodiversity and conservation potential of freshwater habitats in fly ash sedimentation lagoons. Science of the Total Environment 900: 165803.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.165803
Kopčanský P., Balejčíková L., Molčan M., Štrbák O., Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Angelova R., Zelená Pospíšková K., Rajnák M., Paulovičová K., Karpets M., Timko M., Tomasovičová N., Zakutanská K., Lacková V., Bury P. (2023) Magnetic nanoparticles change the properties of traditional materials and open up new application possibilities In: Pant,R.P., Singh,V.N., Jain,K., Gautam,A. (eds.), Material Aspects of Ferrofluids, Taylor and Francis, pp. 213-249.
Koubová A., Lorenc F., Horváthová T., Chroňáková A., Šustr V. (2023) Millipede gut‑derived microbes as a potential source of cellulolytic enzymes World Journal of Microbiology and Biotechnology 39: Article number 169.
DOI: 10.1007/s11274-023-03620-5
Krištůfek V. (2023) Domácí výroba přelarvovacích misek Moderní včelař 20 (4): 18-19.
Krištůfek V. (2023) Kultura jsou i včely! Moderní včelař 20 (8): 29.
Krištůfek V., Nečil D. (2023) Aby to děti bavilo ... Moderní včelař 20 (7): 34-35.
Likus-Cieślik J., Józefowska A., Frouz J., Vicena J., Pietrzykowski M. (2023) Relationships between soil properties, vegetation and soil biota in extremely sulfurized mine soils Ecological Engineering 186: Article number 106836.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2022.106836
Lukić Bilela L., Matijošytė I., Krutkevičius J., Alexandrino D.A.M., Šafařík I., Burlakovs J., Gaudêncio S.P., Carvalho M.F. (2023) Impact of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) on the marine environment: Raising awareness, challenges, legislation, and mitigation approaches under the One Health concept Marine Pollution Bulletin 194: Article number 115309.
DOI: 10.1016/j.marpolbul.2023.115309
Luláková P., Šantrůčková H., Elster J., Hanáček M., Kotas P., Meador T.B., Tejnecký V., Bárta J. (2023) Mineral substrate quality determines the initial soil microbial development in front of the Nordenskiöldbreen, Svalbard FEMS Microbiology Ecology 99: Article number fiad104.
DOI: 10.1093/femsec/fiad104
Maurya P., Masto R.E., Frouz J., Agarwalla H., Bari S. (2023) Mine soil properties as influenced by tree species and topography of the re-vegetated coal mine overburden dump Catena 233: Article number 107500.
DOI: 10.1016/j.catena.2023.107500
Menacherry S.P.M., Kodešová R., Fedorova G., Sadchenko A., Kočárek M., Klement A., Fér M., Nikodem A., Chroňáková A., Grabic R. (2023) Dissipation of twelve organic micropollutants in three different soils: Effect of soil characteristics and microbial composition Journal of Hazardous Materials 459: Article number 132143.
DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132143
Mikulová A., Petříčková K., Bobek J., Chroňáková A., Samek O., Pilát Z. (2023) Analýza sekundárních metabolitů streptomycet Ramanovou spektroskopií in vivo. In: Mikel, B., (ed.): LA63. Sborník příspěvků multioborové konference LASER63. Brno, Ústav přístrojové techniky AV ČR, pp. 57-60. ISBN 978-80-87441-32-9.
Mock A., Stašiov S., Tuf I., Tajovský K. (2023) Suchozemské rovnakonožky (Oniscidea) a viacnožky (Myriapoda) - príprava zoznamu vzácnych a ohrozených druhov do "červenej knihy" bioty Slovenska. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, pp. 13-14. ISBN 978-80-7036-764-3.
Mudrák O., Angst Š., Angst G., Veselá H., Schnablová R., Herben T., Frouz J. (2023) Ecological significance of standing dead phytomass: Marcescence as a puzzle piece to the nutrient cycle in temperate ecosystems Journal of Ecology 111: 2245–2256.
DOI: 10.1111/1365-2745.14174
Mueller A.J., Daebeler A., Herbold C.W., Kirkegaard R.H., Daims H. (2023) Cultivation and genomic characterization of novel and ubiquitous marine nitrite-oxidizing bacteria from the Nitrospirales The ISME Journal 17: 2123–2133.
DOI: 10.1038/s41396-023-01518-6
<<...23456...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search