RNDr. Jitka Procházková, Ph.D.

Funkce: Technik v biologii - Nanobiotechnologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 616
E-mail: jitka.prochazkova@bc.cas.cz
Místnost: 142

Publikace
Celkem nalezeno: 26 záznamů
Józefczak A., Kaczmarek K., Bielas R., Procházková J., Šafařík I. (2023) Magneto-responsive textiles for non-invasive heating International Journal of Molecular Sciences 24 : Article number 11744.
DOI: 10.3390/ijms241411744
Kopčanský P., Balejčíková L., Molčan M., Štrbák O., Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Angelova R., Zelená Pospíšková K., Rajnák M., Paulovičová K., Karpets M., Timko M., Tomasovičová N., Zakutanská K., Lacková V., Bury P. (2023) Magnetic nanoparticles change the properties of traditional materials and open up new application possibilities In: Pant,R.P., Singh,V.N., Jain,K., Gautam,A. (eds.), Material Aspects of Ferrofluids, Taylor and Francis, pp. 213-249.
Šafařík I., Procházková J. (2023) Semiquantitative color catcher and smartphone-based analysis of synthetic food dyes in alcohol containing beverages Talanta 262 : Article number 124686.
DOI: 10.1016/j.talanta.2023.124686
Molcan M. , Šafařík I., Procházková J., Kopčanský P., Timko M., Skumiel A. (2022) The impact of alternating and rotating regimes on the heating characteristics of magnetic bacterial cellulose structure Journal of Magnetism and Magnetic Materials 563 : Article number 170015.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.170015
Procházková J., Seidlerová J., Gabor R., Pospíšková K., Šafařík I. (2022) Magnetically responsive low-cost adsorbents for aniline removal Cleaner Engineering and Technology 6 : Article number 100394.
DOI: 10.1016/j.clet.2021.100394
Šafařík I., Procházková J. (2022) Magnetic enzyme-mimetic minerals with peroxidase-like activity can contribute to measured soil peroxidase activity Soil Biology and Biochemistry 168 : Article number 108639.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2022.108639
Pospíšková K., Mohr G.J., Procházková J., Timko M., Rajnak M., Paulovicová K., Kopčanský P., Giovannini G., Boesel L.F., Šafařík I. (2021) Scalable production of magnetic fluorescent cellulose microparticles Cellulose 28 : 7675–7685.
DOI: 10.1007/s10570-021-04018-y
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K. (2021) Magnetically modified biological materials for dye removal In: Advanced Magnetic Adsorbents for Water Treatment (Meili L., Dotto G.L., eds.). Environmental Chemistry for a Sustainable World, vol 61. Springer, Cham, pp. 223-257.
DOI: 10.1007/978-3-030-64092-7_8
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Pospíšková K. (2021) Magnetic textile solid-phase extraction In: Nanosensors and Nanodevices for Smart Multifunctional Textiles (Ehrman, A., Nguyen, T.A., Tri, P.N., Eds.). Elsevier, 149-161.
DOI: 10.1016/B978-0-12-820777-2.00010-8
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Pospíšková K. (2021) Commercially available color-catching sheets for magnetic textile solid phase extraction of water-soluble dyes Measurement 172 : Article number 108877.
DOI: 10.1016/j.measurement.2020.108877
Šafařík I., Procházková J., Pospíšková K. (2021) Rapid magnetic modification of diamagnetic particulate and high aspect ratio materials Journal of Magnetism and Magnetic Materials 518 : Article number 167430.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167430
Šafařík I., Procházková J., Schroer M.A., Garamus V., Kopčanský P., Timko M., Rajnak M., Karpets M., Ivankov O.I., Avdeev M.V., Petrenko V.I., Bulavin L., Pospíšková K. (2021) Cotton textile/iron oxide nanozyme composites with peroxidase-like activity: preparation, characterization, and application ACS Applied Materials & Interfaces 13 : 23627−23637.
DOI: 10.1021/acsami.1c02154
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K. (2020) Magnetic particles in algae biotechnology: recent updates Journal of Applied Phycology 32 : 1743–1753.
DOI: 10.1007/s10811-020-02109-0
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Pospíšková K. (2020) Magnetically responsive algae and seagrass derivatives for pollutant removal In: Wastes: Solutions, Treatments and Opportunities III (Vilarinho,C., Castro,F., Goncalves,M., Fernando,A.L., Eds.). CRC Press 131-136.
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Schmidt H., Kwapinski W., Medrik I., Jakubec P., Šafaříková M., Pospíšková K. (2020) Biochars and their magnetic derivatives as enzyme‑like catalysts mimicking peroxidases Biochar 2 : 121–134.
DOI: 10.1007/s42773-020-00035-5
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Timko M., Kopčanský P., Rajnak M., Torma N., Pospíšková K. (2020) Modification of diamagnetic materials using magnetic fluids Ukrainian Journal of Physics 65 : 751-760.
DOI: 10.15407/ujpe65.9.751
Baldíková E., Müllerová S., Procházková J., Rousková M., Šolcová O., Šafařík I., Pospíšková K. (2019) Use of waste Japonochytrium sp. biomass after lipid extraction as an efficient adsorbent for triphenylmethane dye applied in aquaculture Biomass Conversion and Biorefinery 9 : 479–488.
DOI: 10.1007/s13399-018-0362-2
Müllerová S., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified macroalgae Cymopolia barbata biomass as an adsorbent for safranin O removal Materials Chemistry and Physics 225 : 174-180.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2018.12.074
Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified electrospun nanotextile exhibiting peroxidase-like activity Journal of Magnetism and Magnetic Materials 473 : 335-340.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.10.106
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K. (2019) Smartphone-based image analysis for evaluation of magnetic textile solid phase extraction of colored compounds Heliyon 5 : Article number e02995.
DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e02995

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA