Datum: 22.05.2020

Bez půdy to nepůjde

Půda je základem života, kvalitní a zdravou půdu nutně potřebujeme

Tato výstava vám umožňuje nahlédnout do fascinujícího světa v půdě a pochopit význam půdy pro život na Zemi. Na půdě stojí základy naší civilizace a půda je základem života. Kromě produkce potravin má půda nezastupitelný význam v krajině, kde jímá a čístí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí.

Námět: Milostav Šimek

Autoři: Milostav Šimek, Martin Bartuška, Miloslav Devetter, Jan Frouz, Radka Hauerová, Václav Krištůfek, Alena Lukešová, Tomáš Picek, Karel Tajovský, Zuzana Urbanová

Jazyková podpora: Keith Edwards, Jiří Šimek

Grafika: Tomáš Halama

Výroba: WIP Reklama spol. s r. o.

Výstava je podpořena z prostředků programu Strategie AV21: Záchrana a obnova krajiny.

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA