Datum: 22.05.2020

Bez půdy to nepůjde

Půda je základem života, kvalitní a zdravou půdu nutně potřebujeme

Tato výstava vám umožňuje nahlédnout do fascinujícího světa v půdě a pochopit význam půdy pro život na Zemi. Na půdě stojí základy naší civilizace a půda je základem života. Kromě produkce potravin má půda nezastupitelný význam v krajině, kde jímá a čístí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí.

Výstava s názvem „Bez půdy to nepůjde“ vznikla při řešení projektu Strategie AV21 v roce 2020. Na 16 velkoformátových panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů, které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.

K výstavě patří tištěný katalog o 80 stranách, který jednak opakuje informace z výstavních panelů, jednak je rozšiřuje pro další poučení zájemců. Katalog je pro zájemce zdarma. Letos využíváme již třetí doplněné vydání katalogu, loni a předloni se jej rozdalo přes 1 000 kusů.

V roce 2020 jsme měli výstavu na 5 lokalitách (Č. Budějovice – náměstí, zámek Ohrada u Hluboké n. V., město Černovice, Skalní mlýn v Moravském krasu, Č. Budějovice – Jihočeská univerzita), vesměs s velmi kladným ohlasem. V roce 2021 jsme instalovali výstavu v Č. Krumlově, ve Vimperku, v Prachaticích, ve Vodňanech a v Č. Budějovicích (na výstavě Země živitelka). V roce 2022 výstava navštěvuje opět České Budějovice, dále Blatnou, Týn nad Vltavou a další města.

 

Námět: Milostav Šimek

Autoři: Milostav Šimek, Martin Bartuška, Miloslav Devetter, Jan Frouz, Radka Hauerová, Václav Krištůfek, Alena Lukešová, Tomáš Picek, Karel Tajovský, Zuzana Urbanová

Jazyková podpora: Keith Edwards, Jiří Šimek

Grafika: Tomáš Halama

Výroba: WIP Reklama spol. s r. o.

Výstava je podpořena z prostředků programu Strategie AV21: Záchrana a obnova krajiny.

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA