Datum: 29.09.2015

Sbírka mikroskopických hub ISB (CMF ISB)

Sbírka mikroskopických hub ÚPB AV ČR byla založena v roce 1980. • V roce 1990 byly sbírka obohacena o kmeny ovicidních hub izolovaných Prof. MUDr. RNDr. Hynkem Lýskem, DrSc.

Kurátor: Jirout Jiří

• Sbírka mikroskopických hub ÚPB AV ČR byla založena v roce 1980.
• V roce 1990 byly sbírka obohacena o kmeny ovicidních hub izolovaných Prof. MUDr. RNDr. Hynkem Lýskem, DrSc.
• V roce 1993 byla přijata do Federace českých a slovenských sbírek mikroorganismů (FCCM).
• Ve sbírce je uloženo přibližně 1600 kmenů mikroskopických převážně vláknitých hub (Zygomycotina, Ascomycotina a mitosporické houby) – převážně izolované z půd České republiky, Slovenska, Ruska, Německa, USA, Makedonie, Kuby a Pákistánu, dále z ovzduší, rostlinného opadu, jeskyní (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Španělsko, Francie), střevního traktu a exkrementů půdních bezobratlých, vermikompostu apod.
• Kmeny jsou uchovávány ve zkumavkách na šikmém agaru v chladničce při 4 °C. Pro dlouhodobou úschovu sporulujících kmenů je používáno uchovávání v alginátových peletách.

Pro více informací kontaktujte kurátora sbírky

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA