Datum: 02.02.2021

Sbírka půdních řas a sinic ÚPB, BC AVČR

Sbírka kultur půdních řas a sinic Ústavu půdní biologie, BC AVČR (ISBAL) vznikla jako pracovní sbírka v r. 1986. Od roku 2015 je součástí Sbírek kultur Biologického centra (BCCO).

Ve sbírce je v současné době uchováváno přibližně 2000 kmenů řas a sinic izolovaných především během výzkumných projektů řešených na pracovišti půdní mikrobiologie UPB. Sbírka zahrnuje izoláty nejen z půd, ale i z aerofytických stanovišť, unikátních a extrémních biotopů, např. jeskynních substrátů, nově exponovaných výsypkových či post-vulkanických substrátů, ledovcových předpolí, trávicích traktů a exkrementů půdních bezobratlých živočichů, ovzduší, apod. Zahrnuje kmeny izolované z nejrůznějších ekosystémů různých klimatických a geografických pásem včetně horkých či chladných pouští.

Kmeny jsou využívány jak pro vědecké účely tak pro výuku, zároveň představují potenciál pro biotechnologické využití. V rámci spolupráce jsou k dispozici dalším pracovištím v ČR i v zahraničí.

Více informací je možno nalézt na www.soilalgae.cz

Kurátor: Lukešová Alena

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA