Management

 

Director:       RNDr. Karel Tajovský, CSc.
  E-mail: karel.tajovsky@upb.cas.cz
  Tel. +420-387775746, +420-602123708
   
Deputy director:       Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
  E-mail: verokoka.jilkova@gmail.com
  Tel. +420-387775785
   
Chairlady of the Scientific Board:       RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
  E-mail: alicach@upb.cas.cz
  Tel. +420-387775770, +420-387775779 +420-387775762
   
Head of the Secretariat:       Eva Kotrbová
  E-mail: upb@upb.cas.cz
  Tel. +420-387775746, +420-385310134

 

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search