Laboratoř půdní organické hmoty

Zabýváme se rozkladem organické hmoty, ukládáním uhlíku do půdy a toky živin v ekosystémech a faktory, které tyto procesy ovlivňují.

 

Výzkum provádíme především v lesních ekosystémech, ale i na zemědělských půdách nebo v extrémních prostředích jako jsou jeskyně nebo arktické půdy.

 

Provádíme tyto analýzy:

fyzikální - zrnitost, polní vodní kapacita

chemické - obsah organické hmoty, frakcionace půdního uhlíku, obsahy dostupných a celkových živin (C, N, P), pH, konduktivita

mikrobiologické - respirace půdy, obsah C a N mikrobiální biomasy, fosfolipidické mastné kyseliny (PLFA)

 

Podílíme se na výzkumu ve veřejném zájmu v rámci programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

https://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/19-potraviny-pro-budoucnost/

 

Do výzkumu zapojujeme studenty ze středních škol (Otevřená věda, Středoškolská odborná činnost) a vysokých škol (bakalářské a diplomové práce).

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA