Ing. Sindy Müllerová

Funkce: Odborný pracovník V&V

Publikace
Celkem nalezeno: 4 záznamů
Müllerová S., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified macroalgae Cymopolia barbata biomass as an adsorbent for safranin O removal Materials Chemistry and Physics 225 : 174-180.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2018.12.074
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2019) Semiquantitative determination of food acid dyes by magnetic textile solid phase extraction followed by image analysis Food Chemistry 274 : 215-219.
DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.08.125
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2019) Magnetically responsive textile for preconcentration of acid food dyes Materials Chemistry and Physics 232 : 205–208.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2019.04.058
Zasońska B.A., Šálek P., Procházková J., Müllerová S., Svoboda J., Petrovský E., Proks V., Horák D., Šafařík I. (2019) Peroxidase-like activity of magnetic poly(glycidyl methacrylate-coethylene dimethacrylate) particles Scientific Reports 9 : Article No. 1543.
DOI: 10.1038/s41598-018-38012-5

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA