Ing. Sindy Müllerová

Funkce: Odborný pracovník V&V

Publikace
Celkem nalezeno: 2 záznamů
Müllerová S., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified macroalgae Cymopolia barbata biomass as an adsorbent for safranin O removal Materials Chemistry and Physics 225 : 174-180.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2018.12.074
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2019) Semiquantitative determination of food acid dyes by magnetic textile solid phase extraction followed by image analysis Food Chemistry 274 : 215-219.
DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.08.125

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA