RNDr. Petr Tomek

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 4 záznamů
Tomek P., Hroužek P., Kuzma M., Sýkora J., Fišer R., Novák P., Černý J., Bártová S., Šimek P., Hof M., Kavan D., Kopecký J. (2015) Cytotoxic lipopeptide muscotoxin A, isolated from soil cyanobacterium Desmonostoc muscorum, permeabilizes phospholipid membranes by reducing their fluidity Chemical Research in Toxicology 28 : 216-224.
DOI: 10.1021/tx500382b
Petříčková K., Pospíšil S., Kuzma M., Tylová T., Jágr M., Tomek P., Chroňáková A., Brabcová E., Anděra L., Krištůfek V. (2014) Biosynthesis of colabomycin E, a new manumycin-family metabolite, involves an unusual chain-length factor ChemBioChem 15 : 1334-1345.
Hisem D., Hroužek P., Tomek P., Tomšíčková J., Zapomělová E., Skácelová K., Lukešová A., Kopecký J. (2011) Cyanobacterial cytotoxicity versus toxicity to brine shrimp Artemia salina Toxicon 57 : 76-83.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2010.10.002
Hroužek P., Tomek P., Lukešová A., Urban J., Voloshko L., Pushparaj B., Ventura S., Lukavský J., Štys D., Kopecký J. (2011) Cytotoxicity and secondary metabolites production in terrestrial Nostoc strains, originating from different climatic/geographic regions and habitats: Is their cytotoxicity environmentally dependent? Environmental Toxicology 26 : 345-358.
DOI: 10.1002/tox.20561

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA