Datum: 25.08.2020

Publikace Živá půda získala další ocenění!

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší publikaci za rok 2019 v oblasti věd o neživé přírodě získala kniha Živá půda, na které se podílel tým autorů z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, z vysokých škol i výzkumných ústavů. Vedl je mikrobiolog Miloslav Šimek.

Kniha Živá půda získala již druhé významné ocenění. Jako první ji ocenili ve 27. ročníku soutěže Jednoty tlumočníků a překladatelů, kde získala cenu poroty za nejlepší přírodovědnou encyklopedii. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 3. 2. 2020.

Nové ocenění přišlo z Nadace českého literárního fondu a publikace získala cenu Josefa Hlávky za nejlepší publikaci za rok 2019 v oblasti věd o neživé přírodě. Cenu by měl převzít 21. 9. 2020 Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc..

Kniha shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií. Druhý díl popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu i funkční organizaci půdního prostředí.

Publikace také seznamuje s přeměnami látek v půdě a v terestrických ekosystémech a s cykly hlavních biogenních prvků s důrazem na úlohu půdních organismů. Informuje o výměře a stavu půdy v globálním měřítku i v České republice.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA