Datum: 10.08.2018

Jak dobře hospodařit s půdou

Půda je základem našeho životního prostředí. Je nezbytná nejen pro člověka, rostlinstvo a půdní živočichy, ale také v krajině zadržuje a čistí vodu, a má celou řadu dalších funkcí. Intenzivní hospodaření člověka spojené s nadměrným používáním chemických přípravků půdu nejen vyčerpává, ale na mnoha místech dokonce nenávratně ničí. Lze vůbec vyhovět potřebám lidí a zároveň hospodařit šetrněji..?

Jeden centimetr silná vrstva půdy může vznikat řadu desítek či dokonce stovek let. Jak tedy zajistit, aby celý tento dlouhý proces nepřišel během chvíle nazmar? Dlouhodobé výzkumy i zkušenosti předchozích generací se shodují na relativně jednoduchých opatřeních, která najdete shrnuta a stručně vysvětlena v níže přiloženém letáčku. Řada bodů se týká zejména zemědělství, ale inspiraci určitě najdou i menší hospodáři a zahrádkáři. 

 

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA