Ing. Sindy Müllerová

Funkce: Odborný pracovník V&V

Publikace
Celkem nalezeno: 6 záznamů
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2020) Magnetic textile solid phase extraction of cationic dyes from water solutions Fibers and Polymers 21 : 2836-2841.
DOI: 10.1007/s12221-020-9539-y
Baldíková E., Müllerová S., Procházková J., Rousková M., Šolcová O., Šafařík I., Pospíšková K. (2019) Use of waste Japonochytrium sp. biomass after lipid extraction as an efficient adsorbent for triphenylmethane dye applied in aquaculture Biomass Conversion and Biorefinery 9 : 479–488.
DOI: 10.1007/s13399-018-0362-2
Müllerová S., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified macroalgae Cymopolia barbata biomass as an adsorbent for safranin O removal Materials Chemistry and Physics 225 : 174-180.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2018.12.074
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2019) Semiquantitative determination of food acid dyes by magnetic textile solid phase extraction followed by image analysis Food Chemistry 274 : 215-219.
DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.08.125
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2019) Magnetically responsive textile for preconcentration of acid food dyes Materials Chemistry and Physics 232 : 205–208.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2019.04.058
Zasońska B.A., Šálek P., Procházková J., Müllerová S., Svoboda J., Petrovský E., Proks V., Horák D., Šafařík I. (2019) Peroxidase-like activity of magnetic poly(glycidyl methacrylate-coethylene dimethacrylate) particles Scientific Reports 9 : Article No. 1543.
DOI: 10.1038/s41598-018-38012-5

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA