Ing. Miroslava Šafaříková, Ph.D.

Funkce: Vedoucí vědecký pracovník - Laboratoř nanobiotechnologie , Člen rady - Vědecká rada ÚPB

Kontaktní údaje

Telefon: +420387775627, +420387775616
E-mail: safarikova@nh.cas.cz
Web: http://www.nh.cas.cz/lbm/
Místnost: 140

Publikace
Celkem nalezeno: 32 záznamů
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Schmidt H., Kwapinski W., Medrik I., Jakubec P., Šafaříková M., Pospíšková K. (2020) Biochars and their magnetic derivatives as enzyme‑like catalysts mimicking peroxidases Biochar 2 : 121–134.
DOI: 10.1007/s42773-020-00035-5
Tokarčíková M., Seidlerová J., Motyka O., Šafaříková M. (2019) Biochar from maize hybrid fermentation residue - low cost and efficient heavy metals sorbent Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S 26 : 743-757.
DOI: 10.1515/eces-2019-0052
Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2018) Non-woven fabric supported manganese dioxide microparticles as a low-cost, easily recoverable catalyst for hydrogen peroxide decomposition Materials Chemistry and Physics 203 : 280-283.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.10.005
Jirásková Y., Bursík J., Seidlerová J., Mamulová Kutlaková K., Šafařík I., Šafaříková M., Pospíšková K., Životský O. (2018) Microstructural Analysis and Magnetic Characterization of Native and Magnetically Modified Montmorillonite and Vermiculite Journal of Nanomaterials Article ID 3738106,.
DOI: 10.1155/2018/3738106
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Šafaříková M., Pospíšková K. (2018) Magnetically modified agricultural and food waste: Preparation and application Journal of Agricultural and Food Chemistry 66 : 2538−2552.
DOI: 10.1021/acs.jafc.7b06105
Šafařík I., Baldíková E., Šafaříková M., Pospíšková K. (2018) Magnetically responsive textile for a new preconcentration procedure: Magnetic textile solid phase extraction Journal of Industrial Textiles 48 : 761–771.
DOI: 10.1177/1528083717740767
Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified sheaths of Leptothrix sp. as an adsorbent for Amido black 10B removal Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 314–319.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.094
Baldíková E., Pospíšková K., Ladakis D., Kookos I., Koutinas A., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified bacterial cellulose: A promising carrier for immobilization of affinity ligands, enzymes, and cells Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71 : 214-221.
Baldíková E., Procházková J. , Štěpánek M., Hajduová J., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) PMAA-stabilized ferrofluid/chitosan/yeast composite for bioapplications Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 29–33.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.076
Šafařík I., Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M. (2017) Leptothrix sp. sheaths modified with iron oxide particles: Magnetically responsive, high aspect ratio functional material Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71 : 1342-1346.
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2017) 48. Magnetically Responsive Microbial Cells for Metal Ions Removal and Detection Das S., Dash H.R. (eds.): Handbook of Metal-Microbe Interactions and Bioremediation. Boca Raton, CRC Press 769-778.
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2017) Chapter 7. Magnetic particles for microalgae separation and biotechnology Puri M. (ed.): Food Bioactives. Extraction and Biotechnology Applications. Cham, Springer International Publishing AG 153-169.
Siposová K., Pospíšková K., Bednariková Z., Šafařík I., Šafaříková M., Kubovčíková M., Kopčanský P., Gazová Z. (2017) The molecular mass of dextran used to modify magnetite nanoparticles affects insulin amyloid aggregation Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 48–53.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.083
Wozniak E., Špírková M., Šlouf M., Garamus V., Šafaříková M., Šafařík I., Štěpánek M. (2017) Stabilization of aqueous dispersions of poly(methacrylic acid)-coated iron oxide nanoparticles by double hydrophilic block polyelectrolyte poly(ethylene oxide)-block-poly(N-methyl-2-vinylpyridinium iodide) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 514 : 32-37.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2016.11.044
Akaraonye E. , Filip J., Šafaříková M., Salih V. , Keshavarz T. , Knowles J., Roy I. (2016) P(3HB) based magnetic nanocomposites: smart materials for bone tissue engineering Journal of Nanomaterials DOI: 10.1155/2016/3897592
Akaraonye E., Filip J., Šafaříková M., Salih V., Keshavarz T., Knowles J., Roy I. (2016) Composite scaffolds for cartilage tissue engineering based on natural polymers of bacterial origin, thermoplastic poly(3-hydroxybutyrate) and micro-fibrillated bacterial cellulose Polymer International 65 : 780-791.
DOI: 10.1002/pi.5103
Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Maděrová Z., Šafaříková M., Šafařík I. (2016) Magnetically modified Sargassum horneri biomass as an adsorbent for organic dye removal Journal of Cleaner Production 137 : 189-194.
Maděrová Z., Baldíková E., Pospíšková K., Šafařík I., Šafaříková M. (2016) Removal of dyes by adsorption on magnetically modified activated sludge International Journal of Environmental Science and Technology 13 : 1653-1664.
DOI: 10.1007/s13762-016-1001-8
Maděrová Z., Horská K., Kim S., Lee C., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2016) Decrease of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by food waste materials Water Science and Technology 73 : 2143-2149.
DOI: 10.2166/wst.2016.058
Šafařík I., Ashoura N., Maděrová Z., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2016) Magnetically modified Posidonia oceanica biomass as an adsorbent for organic dyes removal Mediterranean Marine Science 17 : 351 - 358.
DOI: 10.12681/mms.1549

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA