Datum: 29.09.2015

Sbírka půdních řas a sinic ÚPB BC AVČR (ISBAL)

Sbírka kultur půdních řas a sinic Ústavu půdní biologie, BC AVCR (ISBAL) vznikla jako pracovní sbírka v r. 1986. • Ve sbírce je v současné době uchováváno přibližně 2500 kmenů řas a sinic ("unialgal cultures") izolovaných z půd a aerofytických stanovišť. Sinice tvoří přibližně 20% celkového spektra uchovávaných kmenů, druhově nejpočetněji jsou zastoupeny Nostocales. Z eukaryot (80%) převažují kmeny zelených řas ( především Chlorophyceae, Trebouxiophyceae, méně Ulvophyceae, Streptophyta) a heterokontních řas ( Xanthophyceae, Eustigmatophyceae) .

Kurátor: Lukešová Alena

• Sbírka kultur půdních řas a sinic Ústavu půdní biologie, BC AVCR (ISBAL) vznikla jako pracovní sbírka v r. 1986.
• Ve sbírce je v současné době uchováváno přibližně 2500 kmenů řas a sinic ("unialgal cultures") izolovaných z půd a aerofytických stanovišť. Sinice tvoří přibližně  20% celkového spektra uchovávaných kmenů, druhově nejpočetněji jsou zastoupeny Nostocales. Z eukaryot (80%)  převažují kmeny zelených řas ( především Chlorophyceae, Trebouxiophyceae, méně Ulvophyceae,  Streptophyta) a  heterokontních řas ( Xanthophyceae, Eustigmatophyceae) .
• Zahrnuje kmeny izolované z nejrůznějších ekosystémů a  biotopů různých  klimatických a geografických pásem. Početně nejhojněji jsou zastoupeny kmeny z mírného pásma (ČR, Slovensko, Německo, Kanada, Holandsko, Sicílie, Rumunsko, USA-Tennessee, Wyoming, Indiana, Illinois) následované kmeny z polárních oblastí (Antarktida, kanadská Arktida, Špicberky, subarktida-Abisko, alpinské pásmo –Norsko, Švédsko) a tropických a subtropických oblastí (Egypt, Keňa, Brazílie, Kuba, Mexiko, Indonesie). Sbírka zahrnuje izoláty nejen z půd, ale např. i z jeskynních, výsypkových či post-vulkanických substrátů, trávicích traktů a exkrementů půdních bezobratlých živočichů, ovzduší, apod.  
• Kmeny jsou udržovány klasickým přeočkováváním a uchovávány na šikmých agarech ve zkumavkách (většinou  na BBM či BG 11 mediu), případně na Petriho miskách v chladničkách při slabém světle a teplotách 8-15°C. Část sbírky se začíná  převádět do tekutého dusíku jako alternativní způsob pro dlouhodobé  uchovávání.
• Kmeny jsou využívány jak pro vědecké účely tak pro výuku, zároveň představují  potenciál pro biotechnologické využití. V rámci spolupráce jsou k dispozici dalším pracovištím pro výzkumné účely.

Příklady rodů uchovávaných ve sbírce ISBAL

Sinice
Nostocales (Nostoc, Desmonostoc, Nodularia, Anabaena, Cylindrospermum, Trichormus, 
                    Aulosira, Tolypothrix, Hassalia, Scytonema, Brazilonema)
Oscillatoriales (Leptolyngbya, Phormidium, Microcoleus, Schizothrix, Pseudanabaena,
                        Lyngbya)
Chroococcales (Chroococcus, Gloeothece, Chroococcidiopsis, Cyanosarcina, Aphanocapsa,
                         Synechococcus, Cyanobium, Synechocystis)

Řasy
Chlorophyta
Chlorophyceae (Bracteacoccus, Pseudomuriella, Neochloris, Chlorotetraedron,
                         Spongiochloris, Protosiphon, ictyochloris, Dictyococcus, Follicularia,     
                         Actinochloris,  Aphanochaete, Chlamydomonas, Chloromonas, Tetracystis,
                         Chlorosarcinopsis, Floydiella, Chlorosarcina, Neospongiococcum,   
                         Scotiellopsis, Coelastrella, Scenedesmus, Pseudochlorococcum,
                         Monoraphidium, Coleochlamys)
Trebouxiophyceae (Chlorella, Chloroidium, Elliptochloris, Muriella, Watanabea, Pabia,
                          Parietochloris, Myrmecia, Trebouxia, Leptosira, Pseudococcomyxa,
                          Coccomyxa, Neocystis, Coenochloris, Coenocystis, Radiococcus,                    
                          Stichococcus, Raphidonema, Diplosphaera, Dictyosphaerium, Raphidonema,
                          Microthamnion, Dictyochloropsis, Prasiola)
Ulvophyceae (Dilabifilum, Pseudendoclonium, Pseudendocloniopsis, Planophila, 
                       Trentepohlia)
Streptophyta (Charophyta)
Klebsormidiales (Klebsormidium, Interfilum, Hormidiella)
Zygnematales (Cosmarium, Penium, Actinotaenium, Cylindrocystis, Mesotaenium) Chlorokybales (Chlorokybus)

Stramenopila
Xanthophyceae (Botrydiopsis, Xanthonema, Tribonema, Heterococcus, Bumilleriopsis, )
Eustigmatophyceae (Monodopsis, Eustigmatos, Vischeria, Pseudocharaciopsis)

Pro více informací kontaktujte kurátora sbírky

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA