Publikace

<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 691 záznamů
Macková J., Elhottová D. (2017) Edafon - živý svět pod našima nohama Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 32-34.
Macková J., Jílková V. (2017) Vliv lesního hospodaření na půdní organismy Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 56-59.
Maxinová E., Šustr V., Uhrin M. (2017) Digestive enzymes in Rhinolophus euryale (Rhinolophidae, Chiroptera) are active also during hibernation European Journal of Ecology 3: 91-96.
DOI: 10.1515/eje-2017-0010
Pilík P., Kahoun D., Šafařík I. (2017) Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA Czech Chemical Society Symposium Series 15: 92-94.
Pižl V. (2017) Lumbricidae (žížalovití) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 68-70.
Plačková L., Oklestkova J., Pospíšková K., Poláková K., Buček J., Stýskala J., Zatloukal M., Šafařík I., Zbořil R., Strnad M., Doležal K., Novák O. (2017) Microscale magnetic microparticle-based immunopurification of cytokinins from Arabidopsis root apex The Plant journal : for cell and molecular biology 89: 1065-1075.
DOI: 10.1111/tpj.13443
Pushkareva E., Kvíderová J., Šimek M., Elster J. (2017) Nitrogen fixation and diurnal changes of photosynthetic activity in Arctic soil crusts at different development stage European Journal of Soil Biology 79: 21-30.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2017.02.002
Raschmanová N., Žurovcová M., Kováč Ĺ., Paučulová L., Šustr V., Jarošová A., Chundelová D. (2017) The cold-adapted population of Folsomia manolachei (Hexapoda, Collembola) from a glaciated karst doline of Central Europe: evidence for a cryptic species? Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 55: 19-28.
DOI: 10.1111/jzs.12150
Šafařík I., Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M. (2017) Leptothrix sp. sheaths modified with iron oxide particles: Magnetically responsive, high aspect ratio functional material Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71: 1342-1346.
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2017) 48. Magnetically Responsive Microbial Cells for Metal Ions Removal and Detection Das S., Dash H.R. (eds.): Handbook of Metal-Microbe Interactions and Bioremediation. Boca Raton, CRC Press 769-778.
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2017) Chapter 7. Magnetic particles for microalgae separation and biotechnology Puri M. (ed.): Food Bioactives. Extraction and Biotechnology Applications. Cham, Springer International Publishing AG 153-169.
Shrubovych J., Starý J., D'Haese C.A. (2017) Molecular phylogeny of Acerentomidae (Protura), with description of Acerentuloides bernardi sp. nov. from North America Florida Entomologist 100: 433-443.
DOI: 10.1653/024.100.0205
Šimek M., Elhottová D., Mench M., Giagnoni L., Nannipieri P., Renella G. (2017) Greenhouse gas emissions from a Cu-contaminated soil remediated by in situ stabilization and phytomanaged by a mixed stand of poplar, willows and false indigo-bush International Journal of Phytoremediation 19: 976-984.
DOI: 10.1080/15226514.2016.1267706
Siposová K., Pospíšková K., Bednariková Z., Šafařík I., Šafaříková M., Kubovčíková M., Kopčanský P., Gazová Z. (2017) The molecular mass of dextran used to modify magnetite nanoparticles affects insulin amyloid aggregation Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427: 48–53.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.083
Slotsbo S., Sorensen J., Starý J., Holmstrup M. (2017) Field and laboratory studies on drought tolerance and water balance in adult Pergalumna nervosa (Acari: Oribatida: Galumnidae) European Journal of Entomology 114: 86-91.
DOI: 10.14411/eje.2017.012
Tajovský K., Tuf I. (2017) Oniscidea (suchozemští stejnonožci) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 105-107.
Tajovský K., Tuf I. (2017) Chilopoda (stonožky) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 108-110.
Tesnerová C., Zadinová R., Pikl M., Zemek F., Kadochová Š., Matějíček L., Mihaljevič M., Frouz J. (2017) Predicting the toxicity of post-mining substrates, a case study based on laboratory tests, substrate chemistry, geographic information systems and remote sensing Ecological Engineering 100: 56-62.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2016.12.014
Vágnerová R., Lukešová A., Lukeš M., Rožnovská P., Holá M., Fulnečková J., Fajkus J., Angelis K.J. (2017) Evolutionarily distant streptophyta respond differently to genotoxic stress Genes 8: DOI: 10.3390/genes8110331
Vystavna Y., Frková Z., Marchand L. , Vergeles Y., Stolberg F. (2017) Removal efficiency of pharmaceuticals in a full scale constructed wetland in East Ukraine Ecological Engineering 108: 50–58.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.08.009
<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA