Eva Kotrbová

Funkce: Sekretářka ředitele - Sekretariát ÚPB, technický úsek

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775746
E-mail: upb@upb.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA