Josef Jerhot

Funkce: Pracovník - Sekretariát ÚPB, technický úsek

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775733; 420607836866
E-mail: jerhot@upb.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA