Ing. Eva Baldíková

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř nanobiotechnologie

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA