Mgr. Petra Kokořová

Funkce: Doktorand - Oddělení půdní zoologie a půdní mikrostruktury

Kontaktní údaje

Telefon: 387775259
E-mail: petra.kokorova@post.cz

Popis

Srovnání druhové diversity pancířníků (Acari, Oribatida) v horských ekosystémech pomocí molekulárních markerů.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA