Pracovníci

Přijmení, Jméno, Tituly Zařazení Telefon(y) Email Místnost
recepce BC - Na Sádkách 7 - +420 387 775 033, +420 602 596 072 recepces@bc.cas.cz -
Baldíková Eva, Ing. Postdoktorand - - -
Bícová Romana Technický pracovník - - -
Bryndová Michala, Mgr. Doktorand +420 775 551 696 michala.bryndova@seznam.cz 211 NB
Chroňáková Alica, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník 420387775770; 420387775779; 420387775762 alicach@upb.cas.cz NB209
Chrudimský Tomáš, RNDr. Ph.D. Postdoktorand 420387775775; 420387775762 chrudimsky@upb.cas.cz -
Chytková Ivana DiS. Pracovník 420387775753 chytkova@upb.cas.cz 204
Čondlová Jana Technický pracovník 387775766 Kralikova.Janca@seznam.cz -
Corretto Erika, Dr.nat.techn. Postdoktorand - - -
Čuchta Peter, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník 420387775755 peter.cuchta@post.sk -
Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník +420 387775783 devetter@upb.cas.cz Sádky NB 320
Doležal Jiří, doc. Ph.D. Vědecký pracovník - - -
Elhottová Dana, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník +420 387775764; +420 387775766 danael@upb.cas.cz -
Farková Karolína, Bc. Laborantka - - -
Frouz Jan, prof. Ing. Mgr. CSc. Vedoucí oddělení +420 387775769 frouz@natur.cuni.cz -
Hajšmanová Klára Doktorand - klaraklar@seznam.cz -
Háněl Ladislav, RNDr. CSc. Vědecký pracovník 420387775759 hanel@upb.cas.cz 211
Harsová Eliška Pracovník - - -
Jarošová Eva, Ing. Laborantka - - -
Jazvinská Dagmar Uklízečka - - -

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA