Datum: 14.09.2017

Rekonstrukce půdy potrvá dekády, je však klíčová pro fungování naší společnosti i pro přizpůsobení se klimatické změně

Lidstvo za dobu své existence na Zemi už stihlo zničit stejné množství půdy, jako je dnes využíváno pro obživu. Vyčerpaná a znehodnocená půda představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů, který musí naléhavě řešit i Česká republika, aby nadále dokázala čelit hrozbám, jako jsou pokles úrody, sucha a povodně, kvalita vodních zdrojů, kalamity v lesích, eroze půdy a mnoho dalších.

Právě tyto otázky budou řešit experti z Akademie věd (AV) ČR s odborníky z různých oborů na diskusním semináři „Význam půdy a vody pro společnost“, který pořádá v úterý 26. září v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze Komise pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci se Strategií AV 21 a Národní infrastrukturou SoWa.   

Půda a voda jsou základem blahobytu; poskytují nejen prostředky k životu, ale zásadně se podílejí i na regulaci klimatu. V přirozených ekosystémech jsou půda a voda nerozlučně spojeny. Voda se v půdě podílí na řadě půdotvorných procesů a procesů klíčových pro tok živin v krajině. Zároveň je tok vody v krajině zásadně ovlivňován vlastnostmi půd. Na toto základní schéma je navázáno složité předivo vztahů, které ovlivňují funkce půdy a vody, klíčové pro člověka a lidskou společnost.

Cílem setkání odborníků je upozornit na význam interakcí půdy a vody pro lidskou společnost. Zároveň seminář naplňuje Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky, kterou na konci letošního července schválila vláda a priority v environmentální oblasti pro rozvoj ČR do r 2030. Na semináři zazní např. příspěvky o lesních ekosystémech, o možnostech revitalizace a rekonstrukce půd, ale i o tom, proč by nás v Česku mělo zajímat chování půd během oteplování Sibiře.

 „Pochopení interakcí půdy a vody nám umožnuje navrhnout nejlepší řešení, jak se vyrovnat s dopady globální klimatické změny, jako jsou hrozby sucha a povodní. Půda má úžasné a dosud nedoceněné přirozené schopnosti, které můžeme využít místo drahých technokratických řešení,“ říká Jan Frouz, ředitel Národní infrastruktury SoWa.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA