Datum: 13.02.2017

Výběrové řízení na ředitele ÚPB

Rada Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i. (dále BC), 

vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení pozice 

ŘEDITELE/ŘEDITELKY Ústavu půdní biologie (www.upb.cas.cz): 

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních, zejména biologických věd
  • vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace 
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oblastech půdní biologie, půdní zoologie, půdní mikrobiologie, ekologie půdních bezobratlých, ekologie půdních mikroorganismů, půdní orga-nické hmoty, biotechnologií (nebo příbuzných oborů)
  • organizační schopnosti a zkušenosti s vedením vědeckého týmu 
  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4) – 6) zákona č.  341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích  
  • morální bezúhonnost
  • jazykové znalosti (anglický jazyk)

Funkční období je pětileté s datem nástupu od 1. července 2017.

Písemné přihlášky se stručným životopisem v anglickém jazyce, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem publikací a nástinem vědecké a řídící koncepce zašlete na adresu: 
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sekretariát, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
a rovněž v elektronické podobě (formát pdf) na adresu hana.machova@bc.cas.cz ,
obojí nejpozději do 1. března 2017


Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí přednese ucha-zeč/uchazečka svou představu o záměrech, které by chtěl/a na pozici ředitele/ředitelky realizovat.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA