Datum: 01.07.2016

Výstava o krajině má zastávku na českobudějovickém náměstí

Velkoformátová putovní výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“ je od pátku 1. července 2016 do 29. července k vidění na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Výstavou chceme poukázat na palčivá místa našeho vztahu ke krajině a hospodaření v ní.

Hlavní myšlenkou prolínající se celou expozicí je motto: „Krajina je věc veřejná a její stav se dotýká nás všech.“ Zároveň chceme i ukázat, jak je česká krajina nejen rozmanitá a jedinečná, ale také jak ji udržitelně obhospodařovat, abychom ji mohli předat v uspokojivém stavu svým dětem. Výstava vznikla spoluprací Biologického centra AV ČR a Botanického ústavu AV ČR v rámci aktivity „Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny“ podporované výzkumným programem „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ Strategie AV21.

Výstava měla premiéru v květnu na Veletrhu vědy v Praze, během června ji pak mohli vidět návštěvníci Průhonické botanické zahrady na Chotobuzi, dále oslav Dne Země v Táboře a slavnostního otevření dendrologické zahrady Biologického centra v Českých Budějovicích. Dalšími plánovanými zastávkami putovní výstavy je Brno či Národní park Šumava. 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA